- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

Garvaregården HVB

Garvaregården erbjuder ett lungt och tryggt boende . Ungdomarna har tillgång till eget privat boenderum, privat allrum . Utöver det privata utrymmet så finns gemensamt kök och allrum. Garvaregården har separata utrymmen för behandling och samtal. Totalt finns 8 stycken boendeplatser på Garvaregården. .

Geografiskt läge

Garvaregården är placerad i Pajala, Pajala är ett mindre samhälle i norra Sverige som erbjuder en bra geografisk miljö med låg kriminalitet och drogförekomst jämn fört med andra delar av Sverige. Pajala erbjuder god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi Europas största vinteranläggning ligger cirka 7 mil från Pajala och är ett återkommande och uppskattat besöksmål för ungdomarna på Garvaregården. Till Pajala flyger du via Luleå flygplats.

Personalgrupp

  • KBT-terapeut med inriktning drog och missbruksproblematik.
  • Legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av extra stöd inom skola och utbildning.
  • Utbildad behandlare inom psykosocialt behandlingsarbete med utbildning i bland annat BRA-samtal, CRA, PPI, ÅP, HAP .
  • Legitimerad arbetsterapeut .
  • Sjuksköterska , legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut knuten till verksamheten.
  • Socionomer

Målgrupp

Målgruppen för Garvaregården är flickor och pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där risk finns för missbruk, droger och kriminalitet. Ett utåtagerande beteende som leder till konflikter med andra människor, har svårt med gränssättning , sociala kontakter och färdigheter.

Fritid

Ungdomarna erbjuds en aktiv fritid , aktiviteter som skoterutflykter, slalom, bio, fiske planeras regelbundet av personal gemensamt ungdomarna. Aktiviteterna anpassas efter individens behov och förmåga. Stor vikt sätt inom verksamheten för en aktiv och meningsfull fritid. Möjlighet att ta skoterkörkort finns.

Behandling

På Garvaregården arbetar personalen med evidensbaserad behandling. Grunden i behandlingen är kognitiv beteende terapi (KBT) och kan kompletteras med exempelvis ÅP,HAP, CRA. Verksamheten arbetar aktivt och kontinuerligt för att ungdomen skall vara en aktiv del i sin behandling.

Skola

Ungdomar som omfattas av skolplikt skrivs efter initial behovsanalys in på skolan. Skolan ligger cirka 200 meter från Garvaregården, detta innebär att vi har stor möjlighet att ge ungdomen det stöd och hjälp som krävs för en väl fungerande skolgång eller praktik. Garvaregården har anställd lärare som utbildningsansvarig. Omfattas ej ungdomen av skolplikt så erhåller ungdomen efter individens behov och förmåga lämplig praktikplats.

 
 
 
 
 

Adress

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare 

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling