- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

HVB-Placering

Innan placering får ungdomen tillsammans med placerande socialtjänst besöka boendet. Vi lämnar information om verksamheten och hur vi jobbar. När placeringsbeslut är fattat tar föreståndaren beslut om inskrivning. Vid inskrivning får ungdomen utförlig information om boenderegler. Ungdomen får tid att acklimatisera sig och känna trygghet. Tillsammans med ungdomen tar ansvarig behandlare fram ungdomens genomförandeplan och behandlingsschema. Vi arbetar alltid med tydlighet och en klar målbild som ungdomen själv har varit med och tagit fram. Att vi arbetar med tydliga målbilder gör att vi säkert kan fastställa att vi nått delmål och mål i behandlingen i enlighet med genomförandeplanen.
  • Akutplacering 

  • Jour dygnet runt 

  • Kostnadsfri hämtservice

 
 
 
 
 

Adress

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare 

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling