- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

Evidens

Genom att använda metoder/behandlingsmodeller som bygger på evidens och beprövad erfarenhet stärks kvaliteten inom verksamheten och gagnar för goda behandlingsresultat . Inom Norrbehandling arbetar vi alltid lösningsfocuserat tillsammans med ungdomen , vilket innebär att vi konstruktivt lägger energi och fokus på lösningar och hur vi önskar att det skulle vara istället för problemen. 

Behandlingsmetoder

 • KBT - Kognitiv Beteendeterapi.
 • ÅP- Återfallsprevention
 • PPI-Psykopedagogiskintervention .
 • CRA-Community Reinforcment Approach.
 • HAP-programmet
 • Lågaffektivtbemötande
 • BRA-samtal
 • Trappan samtal-Barn som upplevt och bevittnat våld
 • MI-Motiverande samtal
 • Tolvstegsbehandling
 • På väg till ett bättre liv, att bemästra drog-och psykiska problem
 • KRIM-Programmet
 
 
 
 
 

Adress

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare 

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling