- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

Evidens

Genom att använda metoder/behandlingsmodeller som bygger på evidens och beprövad erfarenhet stärks kvaliteten inom verksamheten och gagnar goda behandlingsresultat . Inom Norrbehandling arbetar vi alltid lösningsfokuserat tillsammans med ungdomen. Detta innebär att vi lägger energi och fokus på konstruktiva lösningar och hur vi önskar att det skulle vara, istället för att lägga vikten på problemen. 

Behandlingsmetoder

 • KBT- Kognitiv Beteendeterapi
 • ÅP- Återfallsprevention
 • PPI- Psykopedagogiskintervention
 • CRA- Community Reinforcment Approach
 • HAP-programmet
 • Lågaffektivtbemötande
 • BRA-samtal
 • Trappan samtal - Barn som upplevt och bevittnat våld
 • MI-Motiverande samtal
 • Tolvstegsbehandling
 • På väg till ett bättre liv, att bemästra drog-och psykiska problem
 • KRIM -Programmet
 
 
 
 
 

Address

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling