- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

Garvaregården HVB

Garvaregården erbjuder ett lugnt och tryggt boende . Ungdomarna har tillgång till eget separat boenderum och allrum . Utöver det privata utrymmet så finns gemensamt kök och allrum. Garvaregården har separata utrymmen för behandling och samtal. Totalt finns 8 stycken boendeplatser på Garvaregården. .

Geografiskt läge

Garvaregården är placerad i Pajala som är ett mindre samhälle i norra Sverige och erbjuder en bra geografisk miljö med låg kriminalitet och drogförekomst jämfört med andra delar av Sverige. Pajala erbjuder en god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi, Europas största vinteranläggning, ligger cirka 7 mil från Pajala och är ett återkommande och uppskattat besöksmål för ungdomarna på Garvaregården. Till Pajala flyger du via Luleå flygplats.

Personalgrupp

  • KBT-terapeut med inriktning på drog och missbruksproblematik.
  • Legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av extra stöd inom skola och utbildning.
  • Behandlare inom psykosocialt behandlingsarbete med utbildning i bland annat BRA-samtal, CRA, PPI, ÅP och HAP.
  • Legitimerad arbetsterapeut
  • Sjuksköterska, legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut knutna till verksamheten
  • Socionomer

Målgrupp

Målgruppen för Garvaregården är flickor och pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där det finns risk för missbruk, droger och kriminalitet; ett utåtagerande beteende som leder till konflikter med andra människoreller svårigheter med gränssättning, sociala kontakter och färdigheter.

Fritid

Inom verksamheten lägger vi stor vikt vid en aktiv och meningsfull fritid. Möjlighet att ta skoterkörkort finns. Aktiviteter som skoterutflykter, slalom, bio och fiske planeras regelbundet gemensamt av personal och ungdomar och anpassas efter individens behov och förmåga.

Behandling

På Garvaregården arbetar personalen med evidensbaserad behandling. Grunden i behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan kompletteras med exempelvis ÅP, HAP och CRA. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att ungdomen skall vara en aktiv del i sin behandling.

Skola

Ungdomar som omfattas av skolplikt skrivs efter initial behovsanalys in på skolan. Skolan ligger cirka 200 meter från Garvaregården. Detta innebär att vi har stor möjlighet att ge ungdomen det stöd och hjälp som krävs för en väl fungerande skolgång eller praktik. Garvaregården har en anställd lärare som utbildningsansvarig. Omfattas ej ungdomen av skolplikt så erhåller denne lämplig praktikplats utifrån individuellt behov och förmåga.

 
 
 
 
 

Adress

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare 

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling